Fader Fadi Isho. Predikan den 30 november 2019 på kaldeiska