Fader Fadi Isho. Predikan den 27 februari 2016 på kaldeiska