Fader Fadi Isho. Predikan den 27 augusti 2016 på kaldeiska