Fader Fadi Isho. Predikan den 26 november 2016 på kaldeiska