Fader Fadi Isho. Predikan den 26 mars 2016 på kaldeiska