Fader Fadi Isho. Predikan den 25 februari 2017 på kaldeiska