Fader Fadi Isho. Predikan den 23 mars 2019 på kaldeiska