Fader Fadi Isho. Predikan den 20 februari 2016 på kaldeiska