Fader Fadi Isho. Predikan den 2 april 2016 på kaldeiska