Fader Fadi Isho. Predikan den 19 mars 2016 på kaldeiska