Fader Fadi Isho. Predikan den 18 mars 2017 på kaldeiska