Fader Fadi Isho. Predikan den 18 februari 2017 på kaldeiska