Fader Fadi Isho. Predikan den 17 september 2016 på kaldeiska