Fader Fadi Isho. Predikan den 14 april 2017 på kaldeiska