Fader Fadi Isho. Predikan den 13 april 2019 på kaldeiska