Fader Fadi Isho. Predikan den 13 april 2017 på kaldeiska