Fader Fadi Isho. Predikan den 12 mars 2016 på kaldeiska