Fader Fadi Isho. Predikan den 11 november 2017 på kaldeiska