Biskop Saad Sirop Hanna. Predikan den 31 december 2016 på kaldeiska