Biskop Saad Sirop Hanna. Predikan den 29 mars 2018 på kaldeiska