Biskop Saad Sirop Hanna. Predikan den 20 augusti 2016 på kaldeiska