Biskop Saad Sirop Hanna. Predikan den 18 november 2017 på kaldeiska