Fader Rami Qabalan. Predikan den 22 september 2019 på arabiska