Fader Husam Shaabo. Predikan den 7 februari 2016 på arabiska