Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 9 maj 2021. Att älska som Herren älskar