Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 9 april 2020. Vilken lärjunge är jag?