Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 8 september 2021. Var Jungfru Maria nöjd med sitt liv?