Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 8 september 2020. Med Maria tackar vi Gud för livets gåva