Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 8 september 2017. Maria och livets värdighet