Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 8 oktober 2020. Eukaristin är min motorväg till himlen