Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 7 oktober 2015. Att vara profet