Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 7 januari 2023. Och vad händer sedan?