Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 7 augusti 2021. Vad är en tro som förflyttar berg?