Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 6 december 2019. Med Nicolaus och alla helgon i Kyrkans gemenskap