Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 5 oktober 2019. Era namn är skrivna i himlen