Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 31 oktober 2020. Barnpredikan för Alla helgons dag