Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 3 september 2017. Livets lidande som hjälp mot högmod