Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 29 oktober 2017. Att älska Gud och sin nästa: det främsta budet