Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 28 juni 2019. Jesu Hjärta och vårt hjärta