Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 28 december 2015. Offersjälar