Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 27 mars 2021. Vi ber om vilja och uthållighet att utföra Guds Vilja