Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 27 maj 2021. Det allmänna prästadömet