Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 27 februari 2021. Herren vill se kärlek till vår nästa i oss