Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 26 september 2021. Vad är vi villiga att satsa för det eviga livet?