Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 26 november 2022. Den bästa förberedelsen är bikten!