Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 25 september 2022. Att förlora sin identitet