Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 25 april 2020. Guds Ord och hur vi tar till oss budskapet