Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 24 juni 2018. Johannes Döparens familj är en skola i andlighet