Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 24 februari 2019. Förlåtande kärlek