Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 24 april 2021. Att vara trogen Kyrkans förkunnelse